Den grønne omstilling er en udfordring, der kun kan løses, hvis vi alle bidrager. Vi er alle en del af løsningen.

For at lykkes er det nødvendigt at skabe et grønt gearskifte sammen med erhvervs-, uddannelses-, kultur-, fritids- og foreningslivet og ikke mindst sammen med de ca. 350.000 mennesker, der bor i Aarhus Kommune.

Ambitionen er, at Aarhus i 2030 har de mest klimavenlige borgere og virksomheder i Danmark.

Derfor har Aarhus Omstiller frem mod 2030 fokus på at styrke grønne handlemuligheder for både borgere og virksomheder, så: 

  • Aarhus får en stærk position inden for grøn omstilling sammen med andre førende byer

  • Aarhus udvikler nye teknologier og innovative samarbejdsformer, der understøtter omstillingen til et CO2-neutralt samfund og fordobler eksporten af klimavenlige løsninger

  • Borgere, virksomheder, vidensinstitutioner og græsrødder kan være med til at samle Aarhus om den grønne omstilling

  • Aarhus forbliver en attraktiv by at leve, studere, arbejde og drive forretning i

Frem til og med 2024 styrker vi bl.a. innovationskraften, partnerskaberne og fundingmulighederne indenfor klima. Ligesom vi udvikler Aarhus som førende innovationsplatform og som test- og demonstrationsby for grønne løsninger

Få mere viden i klimaplanen her