Fremtidens bygninger og arealer skal bruge minimalt med energi, så de kan understøtte et klimavenligt Aarhus med vedvarende energi.

Derfor skal bygninger og arealer også være en del af løsningen – og være med til at producere energien.

I klimadelprogrammet byggeri og byudvikling sigtes der efter, at Aarhus i 2030:

• Har vokset sig større, uden at energiforbruget er vokset

• Har en markant reduktion i udledning af drivhusgasser fra materialer og aktiviteter til byggeri og byudvikling (70%)

• Har gennemført forandringer, der sikrer, at jord fra bygge- og anlægsaktiviteter som hovedregel ikke transporteres uden for de bydele, de foregår i (maksimalt 5 km)

• Er blandt landets førende test- og demonstrationsbyer for klimarigtigt byggeri

Bygge og anlægsfasen er et af de områder, hvor der udledes en stor mængde drivhusgasser. Derfor skal byggebranchen generelt have en lavere udledning. 

Det betyder, at der er fokus på at finde modeller for, hvordan bygninger kan opføres med så lille CO2-udledning som muligt og at materialerne kan genbruges, når bygningerne er udtjente. 

Få mere viden i klimaplanen her