Energi er nævnt 142 gange i kommunens klimahandlingsplan.

Og med god grund.

Omstillingen af energisystemet i Aarhus er en højt prioriteret opgave. Og den er nødvendig, for at vi kan lykkes med at omstille til 100 % vedvarende energi.

Derfor skal arbejdet sikre, at de vigtigste aktører i fremtidens energisystem i fællesskab leverer en omkostningseffektiv og sikker omstilling. Det er også vigtigt at øge produktionen af vedvarende energi, og sætte gang i langsigtede investeringer i grøn teknologi.

Målet er, at

• skabe en fossilfri energiproduktion og en bæredygtig omstilling til vedvarende energikilder

• Aarhus får en stærk position på implementering af teknologier

• skabe et sammenhængende, digitalt og intelligent energisystem, der effektivt kan understøtte 100 % vedvarende energi i alle sektorer

• sikre en omkostningseffektiv og rettidig omstilling af energisystemet gennem strategisk energiplanlægning

Delprogrammet for Energi er forankret i Kredsløb, men arbejdet sker på tværs af Kredsløb, klimaprogrammet, Aarhus Kommune og både private og offentlige aktører indenfor energisektoren.

Få mere viden i klimaplanen her