Alle skal med i den grønne omstilling.

Derfor skal Aarhus Kommune, som en af de største arbejdspladser i byen, selvfølgelig også være en CO2-neutral arbejdsplads i 2030.

Derfor arbejder Aarhus Kommune med at omstille sig som organisation, så:

  • drift af bl.a. bygninger og transportmidler er klimarigtig

  • den grønne omstilling af kommunens kommunale selskaber understøttes bedst muligt

  • indkøb og udbudsarbejdet understøtter og påvirker den grønne omstilling lokalt og internationalt

  • medarbejdere og ledere bliver klimabevidste medspillere

Udover arbejdet med at skabe konkrete reduktioner, så arbejder Aarhus Kommune også målrettet med at klæde medarbejdere og ledere på, så det er så nemt som muligt at deltage aktivt i den grønne omstilling.

Derfor er en vigtig del af arbejdet i delprogrammet Klimavenlig arbejdsplads at øge viden og motivation – og at skabe en synlig og nærværende grøn omstilling.

Få mere viden i klimaplanen her