Transport og mobilitet er kerneområder i et moderne samfund. 

Samtidigt er transport og mobilitet også en af de større udfordringer i den grønne omstilling.

Sådan er det også i Aarhus, hvor transporten uden sammenligning er den største bidragyder til udledning af drivhusgasser.

For at omstille transport- og mobiltetssektoren sigter Aarhus’ klimaindsats blandt andet efter at:

  • Minimere behovet for transport
    På den måde bliver behovet for ny energiproduktion, lager og infrastruktur mindre og omkostningerne derfor mindre

  • Understøtte Teknologiskifte
    For at nå i mål med omstillingen skal benzinbiler skiftes til elbiler. Og fly, skibe og lastbiler skal skifte fossile brændsler ud med nye typer brændsler produceret med vindmøllestrøm

  • Styrke Elektrificering
    El skal være det foretrukne drivmiddel i Aarhus Kommune i 2030. Målsætningen er, at andelen af elbiler i personbilflåden indregistreret i Aarhus skal være 40% i 2030

Situationen rummer samtidig muligheder for de virksomheder, der arbejder med nye CO2-neutrale transportløsninger i Aarhus Kommune. Det er nemlig ikke kun i Aarhus, at den stigende transport er en udfordring.

Omstillingen af transport- og mobilitetsområdet er en omfattende opgave. En opgave der også giver en række fordele.

For eksempel vil skiftet til el skabe en by med meget mindre forurening og støj og dermed øge aarhusianernes sundhed og trivsel.

Få mere viden i klimaplanen her