And skal lære børn om affaldssortering

At være bevidst om klimaets udfordringer og hvad man kan gøre for at sænke samfundets samlede belast-ning er ikke noget, der først begynder når man er voksen. Derfor har Aarhus Kommune, i samarbejde med AffaldVarme Aarhus, udviklet og uddelt en billedbog til kommunens dagtilbud, der skal gøre det nemmere for børn at forholde sig til affaldssortering.

”En billedbog om affaldssortering bringer bæredygtighed og klima ned i børnehøjde. Det har været en spændende udfordring at bygge pædagogiske forløb og materialer op omkring indførelsen af affalds-sortering i alle dagtilbud. Her kan alle børn få konkret erfaring med en virkelig problemstilling og gennem bæredygtige vaner selv gøre en positiv forskel, både i dagtilbuddet og derhjemme sammen med forældrene. Det giver rigtig god mening at koble grøn omstilling med læring og dannelse for fremtidens grønne borgere: Vores børn,” siger Thomas Medom, der er rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune.

Bogen kan hjælpe, når børn i dagtilbud skal lære at forstå og sortere affald. Gennem læsning med en voksen lærer børnene, sammen med pigen Freja og anden Rappe-Skralde fra Brabrandsøen, hvordan vi skal sortere affald og hvorfor. Bogen udgives af Børn og Unge, Aarhus Kommune. For det faglige indhold står Natursamarbejdet i Børn og Unge, i samarbejde med AffaldVarme Aarhus samt forfatter og illustrator.

Alle dagtilbud, skoler og fritids- og ungetilbud sorterer som led i Aarhus Kommunes klimaindsats

Alle dagtilbud, skoler og fritids- og ungetilbud sorterer fra sommeren 2021 alt affald, og i den proces involverer og motiverer Børn og Unge byens bedste ressource – børnene og de unge.

Børn og Unge arbejder med klima, bæredygtighed og grøn omstilling som led i arbejdet for Aarhus Kommunes klimamål. Med en pædagogisk indsats, der handler om bæredygtighed og grøn omstilling i dagtilbud, skoler og klubber, vil børn få viden og en oplevelse af at de kan handle og gøre en forskel. Målet er at synliggøre og motivere til grøn omstilling i hele Aarhus Kommune, med børn, unge og medarbejdere som grønne ambassadører. Det er et led i målet om at være CO2-neutral i 2030.

 

Fakta:

  • Midler fra plaststrategien Aarhus Kommune og Aarhus Kommunes Klimafond har støttet med 450.000 kr. og gjort det muligt at alle børn fra 3-6 år får deres eget eksemplar af bogen, så de kan læse den hjemme sammen med deres forældre.
  • Bogen kommer netop som alle dagtilbud skal i gang med at sortere affald og udvikle egne løsninger til at sortere både indendørs og udendørs. Her kan børnene blive aktive medspillere.
  • Bogen er skrevet af Lotte Salling og illustreret af Signe Gabriel.