Transportsektoren er fortsat i fokus

Efterhånden er frasen slidt som refrænet på en slagstærk popsang. Det er fortsat transportsektoren, der står for den største udledning af CO2 i Aarhus. Sektoren er specielt udfordret i forhold til den grønne omstilling og er derfor et særligt fokus i den kommende klimaplanperiode i Aarhus.

”Der er ingen tvivl om, at vi er nødt til at bringe CO2-udledningen fra transportsektoren ned. Samtidigt er det ikke et enkelt greb, der gør det – vi skal både arbejde med at implementere og gøre plads til transportteknologi, der bruger vedvarende energi, men vi skal også arbejde med aarhusianernes transportvaner samt med transportbehovet via klog byplanlægning,” siger Tyge Wanstrup, der er forvaltningschef for Mobilitet, Anlæg og Drift i Aarhus Kommune.

Det, som især udfordrer den grønne omstilling af transportsektoren, er, at der er mange aktører der skal være med til arbejdet.

”Som kommune kan vi komme med bud på den infrastruktur og initiativer, der skal til for at vi kan give plads og mulighed for flere elbiler, men vi kan eksempelvis ikke bestemme bilafgifterne. Vi skal gøre alt, hvad vi kan som kommune og være med til at gøre opmærksom på de områder, hvor der er behov for, at staten tager fat,” siger Tyge Wanstrup.

 

Kollektiv transport skal tage fra

Kollektiv transport kan kommunen selv på virke direkte. Det giver mulighed for at gøre den kollektive trafik både CO2-neutral og attraktiv på samme tid.

Når man snakker om en CO2-neutral transportsektor kommer man ikke uden om den kollektive transport. Det er den kollektive transport, som kan binde byen sammen og være løftestang for at bringe endnu mere vedvarende energi ind i transportsektoren.

”Som udgangspunkt er kollektiv transport bare mere klimarigtig. Selv i en fossil udgave som vi kender den i dag udleder man mindre CO2 ved at tage kollektiv transport fremfor at transportere sig i sin bil. Derfor er et vigtigt greb i den udfordring, vi ser i transportsektoren, at skabe en kollektiv transport der kører på vedvarende energi,” siger Morten Skou Nicolaisen, der er programleder for Grøn Mobilitet i Aarhus Kommune.

Når det så er sagt, er det nødvendigt, at den kollektive trafik ikke alene kører på fossilfri kilder. Den skal også være tilgængelig, stabil og et reelt alternativ til privattransporten.

”Aarhus oplever i disse år en trafikfortætning, som hænger sammen med byens udvikling fra en mindre by til begyndende storby. Her skal vi skabe en kollektiv trafik, der ikke sander til på ringgaden, men tilbyder at bringe passagererne hurtigere fra A til B. Det kan vi blandt andet gøre med dedikerede baner i langt højere grad end vi kender det i dag. På den måde kan kollektiv trafik konkurrere på transporttid på en helt anden måde end den private transport,” siger Morten Skou Nicolaisen.

 

Ladestanderstrategi skal understøtte ambition om flere elbiler

Ambitionen om flere elbiler i Aarhus er høj. Helt præcist ønsker man sig, at 40 procent af den samlede bilflåde i 2030 er elbiler. Det kræver en veludbygget ladeinfrastruktur.

En af de afgørende dele i at bringe CO2-udledningen fra transportsektoren ned i Aarhus, er at langt flere elbiler skal køre rundt på de aarhusianske veje i 2030. Det fordrer, at byen får en langt mere veludviklet ladeinfrastruktur end den har i dag. En del af arbejdet er allerede sat gang gennem arbejdet med strategisk energi planlægning (som du også kan læse om i dette magasin, red.). Strategisk energiplanlægning skal sikre et samarbejde mellem myndigheder og de store energiaktører i byen, for at sørge for at el-infrastrukturen bliver klar til en fremtid med vedvarende energi.

”Vi skal have opdateret byens strategi for ladeinfrastruktur, så den passer til den virkelighed, vi kigger ind i. Det er igen et område med flere gråzoner i forhold til, hvad vi må som kommune, og hvad der ligger hos staten. Det er nødvendigt, at vi bliver mere spidse på, hvad vi må som kommune, og hvilke krav vi så kan stille – eksempelvis i byudviklingsområder,” siger Morten Skou Nicolaisen, der er projektleder for Grøn Mobilitet i Aarhus Kommune.

Noget af det, man kigger på i øjeblikket, er muligheden for at etablere endnu flere lynladestationer, så det bliver nemmere både at eje en elbil, hvis man bor i centrum af Aarhus, men også at oplandsbyerne og forstæderne i kommunen får bedre mulighed for at vælge elbil, når den kan lades hurtigt, når den ikke lige holder i carporten.

 

Fakta:

  • Halvdelen af transportsektorens energiforbrug er knyttet til personbiler. Der er i alt 142.000 personbiler i Aarhus Kommune, hvoraf 1.180 er elbiler. Frem mod 2030 forventes biltrafikken i Aarhus Kommune at stige med 20 %.
  • Elbiler er langt mere energieffektive end benzin- og dieselbiler. Samtidig er den el, elbilerne anvender, i stigende grad produceret på vedvarende energianlæg. Både i EU og i Danmark er der derfor en bred forståelse af, at elbiler vil være en del af løsningen i forbindelse med at nå internationale og nationale klimamål i henhold til Paris-aftalens CO2-reduktionsmål.
  • Udviklingen på elbil-området kan komme til at gå meget hurtigt, når først teknologi, udbud af elbiler, rammebetingelser m.v. falder på plads. Både den tidligere og den nuværende regering vil arbejde for forbud mod salg af benzin- og dieselbiler i 2030.