Flere el-lastbiler til Danske Fragtmænd

Der er kommet en ny bil på holdet i Aarhus hos Danske Fragtmænd, som er en af Danmarks største distributionsvirksomheder. I Aarhus bliver vognparken – i lighed med afdelingerne i Odense og København – en el-lastbil rigere. Adm. direktør Jørn P. Skov er begejstret for den nye el-lastbil:

”Selv om det ikke lyder af meget, så kan det alligevel få stor betydning. Det kan være startskuddet på den forandring og grønne omstilling, som vi i Danske Fragtmænd og resten af transportbranchen gerne vil bidrage til. Vores nye el-lastbil, FUSO eCanter, har en effektiv rækkevidde, som fint dækker behovet på helt samme vilkår, som den diesel-lastbil, den tager over for. Og samtidig sender vi et klart signal om, at vi både kan og vil bidrage til en grønnere fremtid med lavere CO2-udledning, renere luft og mindre støj i byerne”.

Hos Danske Fragtmænd er man bevidste om, at deres forretning har en stor påvirkning på miljøet. De har dagligt mere end 1.800 biler på de danske veje – og samlet set står transportsektoren i dag for cirka 30 procent af den danske CO2-udledning. Men selv om der arbejdes aktivt for at nedbringe C02-belastningen og kunne levere en CO2-neutral transportløsning, er der ifølge Jørn P. Skov dog stadig et stykke vej:

”Teknologien indenfor klimavenlige lastbiler samt infrastrukturen på miljøvenligt brændstof er endnu ikke langt nok fremme til, at de kan matche Danske Fragtmænds og vores kunders behov for hurtig og sikker levering”.

 

Se muligheder på trods af udfordringerne

Transportbranchen forventer også først, at klimaneutrale lastbiler er en reel mulighed efter 2030. Det skyldes primært, at det er vanskeligt at skaffe el-lastbiler, den samlede ydelse er på nuværende tidspunkt dyrere end på fossile drivmidler og at lade-infrastrukturen endnu ikke er på plads.

Dog mener Jørn P. Skov, at man ikke bare kan sidde på sine hænder og afvente. Man må også handle på den korte bane f.eks. ved at melde sig ind i grønne alliancer og samarbejde på tværs af brancher for at finde de gode løsninger:

”Vi er med i Klimaalliancen Aarhus, hvor vi har påtaget os formandskabet for arbejdsgruppen Klimaneutral Logistik. Her forsøger vi sammen med andre transport- og logistikvirksomheder at finde løsninger på den grønne omstilling af den tunge transport lokalt i Aarhus”.

En af ideerne, som bliver drøftet i Klimaalliancen, er etableringen af en biogas-tankstation, som en overgangsløsning frem mod, at klimaneutrale lastbiler bliver en reel mulighed. Med biogas forventer branchen at kunne sænke udledningen med op imod 50 procent per biogas-lastbil. Desuden er det muligt at skaffe biogaslastbiler og de er driftssikre. Såfremt man vil kunne få etableret en biogas-tankinfrastruktur og få branchen til at omstille sig hertil, vil det kunne lede til en betydelig reduktion af CO2 i Aarhus.

 

Fakta

Klimaalliancen Aarhus er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og nogle af de største virksomheder og organisationer i kommunen. Formålet med klimaalliancen er at understøtte den nødvendige grønne omstilling til klimavenlige og bæredygtige arbejdspladser og virksomheder, der alt sammen skal bidrage til Aarhus Kommunes ambitiøse mål om at blive CO2-neutral i 2030.