Loppefund og klimaindsats går hånd i hånd i Harlev

I Harlev lidt uden for Aarhus er der åbnet en ny genbrugsbutik. Butikken skiller sig dog lidt ud fra gennemsnittet, da den drives af beboere på bostedet Snåstrup Vestergård, som er et bosted for mennesker med forskellige grader af psykiske funktionsnedsættelser. Genbrugsbutikken er en aktivitet, som er opstået ud fra et ønske om at bidrage til Aarhus’ målsætning om CO2-neutralitet i 2030. Samtidigt er det en aktivitet, som rigtig mange af stedets beboere er involverede i. Det primære mål for Snåstrup Vestergård er - i samarbejdet med borgerne - at gribe og fastholde borgernes motivation og følelsen af at være en del af et fællesskab. Her er loppemarkedet et af flere eksempler på at borgerne får mulighed for at være en aktiv del af samfundet og at bidrage med reelle funktioner, der giver mening.

”Det handler om identitetsfølelse. At være andet og mere end blot bosiddende på et tilbud for udviklingshæmmede. Her driver vi en genbrugsbutik med et godt formål om at give videre til andre. Vi yder kundeservice, reparerer, sorterer og kategoriserer varerne. Vi dirigerer trafikken og får anledning til at minde gæsterne om hygiejneregler. Vi møder andre mennesker der kommer af lyst, og ikke fordi de er på løn. På den måde er butikken en aktivitet, som rummer alt det, vi gerne vil med vores arbejde og samtidigt understøtter arbejdet med klimaudfordringerne,” siger Jytte Andersen, der er pædagog og koordinator på Snåstrup Vestergård, som er en del af Voksne, Job og Handicap i Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune.

 

Styr på besøgende

En af beboerne på Snåstrup Vestergård er Jacob Kragelund, som i dag sidder godt skærmet for efterårsregn og blæst i et hyggeligt lille træhus ved siden af genbrugsbutikken. Her bliver der nøje ført regnskab med, hvor mange der går ind og ud af butikken.

”Det er noget af det bedste, når butikken er åben. Der er en masse liv og jeg får snakket med mange forskellige mennesker. Det er jeg rigtig glad for,” fortæller Jacob Kragelund.

Udover at genbrugsbutikken giver glæde hos beboerne, er den også ganske velbesøgt. Denne formiddag er der cirka 20 gæster i butikken og flere af dem er lokale.

”Vi har fået rigtig fine tilkendegivelser fra borgerne i Harlev by, og en stor del af kunderne i butikken kommer fra lokalområdet,” siger Jytte Andersen.

Der er fokus på at kombinere klimarigtige løsninger med kerneopgaven i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Eksempelvis er man i gang med at indfase flere elbiler, ligesom man arbejder målrettet på at mindske madspild og få flere grønne madvarer i medarbejderkantiner og køkkener på bosteder og andre tilbud. Disse initiativer bidrager til, at Aarhus Byråds klimastrategi og -handlingsplan bliver omsat til grøn virkelighed.

 

Fakta:

Genbrugsbutikken på Snåstrup Vestergård har åbent hver torsdag kl. 9-11.30.