Stort potentiale for klimaløsninger på tværs af kommunerne

Hvordan skaber vi en bæredygtig fremtid, hvordan håndterer og løser vi klimaudfordringerne, og hvad er kommunernes rolle? Disse spørgsmål var bl.a. omdrejningspunktet for KKR Midtjyllands klimakonference i Skive, der blev afholdt i midten af august.

Klimadagsordenen fylder mere og mere både hos borgere, virksomheder, politikere og de danske kommuner. KKR Midtjylland er derfor et oplagt mødested for de midtjyske kommuner, hvor de kan arbejde med klimaindsatsen gennem en tværkommunal koordinering.

”Med klimaforandringerne skal vi blandt andet håndtere endnu mere vand fra skybrud, fra vores vandløb og ved kyststrækningerne samt vores grundvand. Og vandet stopper ikke ved kommunegrænserne, og derfor er det nødvendigt med tværkommunale løsninger til tværkommunale problemstillinger”, siger specialkonsulent i Aarhus Kommune, Thomas Mikkelsen, som er Aarhus’ lokale KKR-koordinator

 

Sammenhængende og langsigtede løsninger

Ingen kommuner er ens, og dermed er de klimamæssige problemstillinger heller ikke ens. Derfor er det tværkommunale samarbejde enormt vigtigt for at finde langsigtede løsninger, der fungerer på tværs af kommunegrænserne.

KKR Midtjylland har udarbejdet en klimastrategi i fem spor med fokus på klimahandleplaner (DK2020), grøn vækst, samarbejde og vidensdeling, affaldshåndtering (heriblandt cirkulære processer) samt vand og klimasikring.

”Klimastrategien er med til at skabe en tværkommunal tankegang, hvor klimaindsatserne kan skaleres og gå på tværs af kommunegrænserne, og dermed skabe sammenhængende løsninger, der både giver mening for alle i stor skala og for den enkelte kommune”, fortæller Thomas Mikkelsen.

Klimastrategien tager udgangspunkt i eksisterende initiativer på tværs af kommunerne, hvor KKR Midtjylland er med til at samle kommunernes indsatser og projekter, og skabe opmærksomhed omkring potentialet i at gå sammen om fælles løsninger.

 

Kræver politiske visioner og vilje

På klimakonferencen i Skive, hvor både KKR-medlemmer og klimaeksperter deltog, var der fokus på hvordan kommunerne kan arbejde sammen og dele erfaringer med hinanden. I den kommunale drift ligger der et stort potentiale for at gå foran og bidrage til udviklingen af fremtidens grønne løsninger.

Kommunerne kan i samarbejde med det lokale erhvervsliv og borgerne være med til at håndtere og løse klimaudfordringerne, men det kræver også nye arbejdsformer, nye ledelsesstile og ikke mindst ambitiøse politiske visioner og vilje til at finde de rigtige løsninger i fællesskab.

 

Fakta:

  • KKR Midtjylland omfatter de 19 kommuner i Region Midtjylland. Der bor lidt over 1,3 millioner indbyggere i regionen.
  • KKR Midtjylland er et samarbejde mellem de 19 kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Den politiske retning skabes i dialog - og med afsæt i kommunernes forskellige vilkår, udfordringer og holdninger. KKR Midtjylland mødes som udgangspunkt fem gange om året.
  • KKR Midtjylland arbejder, udover klima og miljø, også med sundheds- og socialområdet, vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration, samt trafik og infrastruktur.
  • Virksomhederne i den midtjyske region står for mere en 40 % af den danske cleantech-eksport og derfor er der også store erhvervspotentialer ved at samarbejde på tværs for at udvikle de grønne løsninger, som resten af verden også efterspørger.
  • Læs mere om KKR Midtjyllands klimastrategi og klimahandlingsplan (afsnit 3.2)