Vidensdeling og samarbejde på tværs af kommuner skaber de bedste løsninger i den grønne omstilling

Den viden og erfaring, som Aarhus Kommune har opbygget gennem mere end ti års kortlægning af CO2-udledningen for kommunens egen aktivitet som koncern, deles nu for at vise åbenhed i den offentlige forvaltning. Derudover ønsker Aarhus Kommune at bidrage til sparring og vidensdeling, da vi kun i samarbejde mellem kommunerne kan skabe de bedste grønne løsninger.

”Vi vil gerne give et indblik i, hvordan vi udregner kommunens klimaregnskab – dels for at styrke gennemsigtigheden i den offentlige forvaltning og dels for at give de erfaringer vi har videre. Det er komplekst at lave klimaregnskaber, og vi bilder os ikke ind, at vi ikke kan blive bedre, og ved at lægge det åbent ud, kan vi både videregive vores erfaringer og få input til det videre arbejde,” siger Henrik D. H. Müller, der er klimachef i Aarhus Kommune.

 

Grøn omstilling er en fælles opgave

Beregningsmodellen er udviklet i samarbejde med COWI, hvor Aarhus Kommune løbende har videreudviklet den. Denne model ønsker Aarhus Kommune at dele med andre kommuner eller organisationer til inspiration eller egen brug.

Flere kommuner begynder at intensivere deres klimaindsats og deltager i det tværkommunale klimafællesskab DK2020, hvor Aarhus Kommune ønsker at bidrage med vidensdeling bl.a. ved at dele CO2-beregningsmodellen. Gennem DK2020 kan kommunerne i Danmark dele sin viden og værktøjer, og dermed også modtage gode inputs så vi sammen kan forbedre og udvikle arbejdet med den grønne omstilling.

Du kan finde beregningsmodellen samt en overordnet vejledning her

Fakta:

  • Beregningsmodellen udregner CO2-udledningen for kommunen som koncern, det er således et separat klimaregnskab til klimaregnskabet for kommunen som lokalsamfund.
  • Modellen estimerer CO2-udledningen på baggrund af data for aktiviteter, der enten udleder eller optager drivhusgasser.
  • Det er en input-output-model, hvor forbrugsdata indtastes og derefter automatisk omregnes til en CO2-udledning baseret på en række emissionsfaktorer, der opdateres årligt.
  • Modellen angår den CO2-udledning, som kommunen udleder i scope 1 og 2.