34 aarhusianere kickstarter ny klimaborgersamling

Allerede klokken ni lørdag morgen begyndte de første deltagere at dukke op i store sal på Dokk1.

Med en kop lørdagskaffe i hånden blev de 34 borgere introduceret til det eksperiment, de nu er blevet en del af. Nemlig Aarhus’ nye klimaborgersamling.

Alle 34 har sagt ja til at donere deres tid for at deltage i klimaborgersamlingen over det næste halve års tid.

Jeg synes, det var en spændende mulighed, fordi jeg her kunne blive klogere på klima - og også på hvordan kommunen fungerer og på de kommunale processer. Og så var det en mulighed for potentielt at komme til at gøre en forskel,” siger Sara Haldal, der er deltager i klimaborgersamlingen.

Deltagerne i klimaborgersamlingen skal over seks møder de kommende måneder diskutere værdier, temaer og løsninger på klimaudfordringen og i sidste ende overlevere konkrete anbefalinger til Aarhus Byråd.

Lær 3 af deltagerne bedre at kende her

Aarhus Byråd hylder metoden, der giver aarhusianerne et direkte talerør ind i det politiske arbejde. Anbefalingerne vil derfor danne grundlag for arbejdet med den grønne omstilling i Aarhus Kommune.

Klimabogersamling - deltagere igang med post its

Hvorfor klimaborgersamling?

Aarhus Kommune kan ikke skabe et CO2-neutralt samfund uden borgernes deltagelse.

CO2e-udledningen fra fossile personbiler står fx for ca. 25 procent af udledningen i Aarhus Kommune – og er den tungeste post i det samlede CO2e-regnskab.

Deltagerne i borgersamlingen vil komme med anbefalinger til byrådet, der enten skal være med til at understøtte aarhusianernes adfærd og engagement omkring den grønne omstilling eller specifikt pege på tiltag, der kan gavne transportområdet.

Det er ikke en forudsætning, at deltagerne i Klimaborgersamlingen har en forudgående viden om klima og grønne løsninger. De bliver nemlig i løbet af møderne klædt på med faglig viden og får præsenteret eksempler på løsninger fra førende eksperter.

Deltagerne vil bidrage med deres engagement og synspunkter på, hvad der skal til for at skabe en grønnere og mere klimavenlig by.

Samarbejde med Teknologirådet

Klimaborgersamlingen afvikles af Aarhus Kommune i samarbejde med Teknologirådet.

Teknologirådet har blandt andet etableret et nationalt borgerting på klimaområdet for Ministeriet for klima-, energi og forsyning og vil stå for at facilitere Klimaborgersamlingen i Aarhus.

Få mere viden om klimaborgersamlingen her

Få nyheder om klimaindsatsen i Aarhus her