Bredt samarbejde skal reducere vareleveringens CO2-udslip

Et nyt, grønt projekt er netop sat i gang i Aarhus. Formålet er at skære ned på CO2-udledningen og samtidigt reducere trængslen i midtbyen. Projektet ser nærmere på mulighederne for, at Aarhus midtby i fremtiden lægger veje til både færre og fossilfrie fragtbiler.


”Hver dag får både virksomheder og kommunale funktioner i midtbyen leveret varer. Midtbyen er trang og derfor giver det god mening både at kigge på mulighederne for at gøre det nemmere for fragtfirmaerne at komme af med varerne og samtidigt se på, mulighederne for en CO2-neutral varelevering,” siger Louise Overvad Jensen, der er delprogramleder for Aarhus Kommunens klimaindsats på transport- og mobilitetsområdet.


Samarbejde med logistikfirmaer


Aarhus Kommune har indgået en række samarbejder med det lokale erhvervsliv, heriblandt med flere transportvirksomheder. Sigtet er gennem forskellige tiltag at nedbringe CO2-udledningingen fra den tunge transport. Det har blandt andet resulteret i netværket ’Klimaneutral Logistik’, som er en vigtig partner i arbejdet.

”Klimakrisen skal vi løse i fællesskab. Derfor skal vi heller ikke sidde hver for sig og opfinde den dybe tallerken. Vi skal netop finde løsningerne i fællesskab og her er gruppen for klimaneutral logistik en god platform til at drøfte, hvordan vi skal overkomme de udfordringer vi som transportvirksomheder kigger ind i – og forventes at komme med gode løsninger på både fra forbrugere og politikere,” siger Torsten R. Hermansen, der er forretningsudviklingsdirektør i Danske Fragtmænd og formand for alliancen ’Klimaneutral Logistik’.


Udover at samle aktørerne rundt om bordet har arbejdet i gruppen ’Klimaneutral Logistik’ også kastet helt konkrete muligheder for erfaringsudveksling af sig. Blandt andet har samarbejdet givet mulighed for at et par af Aarhus Kommunes medarbejdere har været kollega for en dag hos nogle af transportvirksomhederne.


”En af erfaringerne er, at en stor del af leveringen foregår til fods, for når først lastbilerne er kommet ind til byen, er det ofte nemmere for chaufførerne at gå rundt til de forskellige modtagere. I det hele taget gav praktikken rigtig gode input, som vi kan bruge i arbejdet, og allerede nu er der planlagt flere ’praktikophold’ hos andre transportvirksomheder, der opererer i midtbyen,” siger Louise Overvad Jensen.


Todelt fokus

 

Projektet fokuserer dels på kommunens egne vareleverancer i midtbyen og dels på leverancer til virksomheder og forretningsdrivende.
Den første del er en smule nemmere at gå til, da overblikket over varer og styringen af leveringstider kan foretages centralt fra kommunens indkøbsafdeling i samarbejde med de enkelte institutioner. Det kaldes for samordnet varedistribution.
Idéen med samordnet varedistribution er, at alle kommunale vareleverandører fremover leverer deres varer på et eller flere centrale centre lidt udenfor Aarhus midtby. Her sorteres og samles de forskellige varer, som skal ud til samme leveringsadresse, hvorefter de leveres samlet - og allerhelst fossilfrit.


”De potentielle gevinster ved denne model er først og fremmest en markant reduktion i antallet af fragtkørsler, hvilket reducerer CO2-aftrykket og trængslen. Og hvis bilerne bliver el-drevne fragtbiler i midtbyen, er der potentiale for yderligere reduktion i klima- og miljøbelastningen, hvilket understøtter målsætningerne om fossilfri indkøbt transport i kommunens indkøbspolitik samt i Grøn Transportplan,” fortæller Joachim Daus-Petersen, der er projektleder i Aarhus Kommune.


De erfaringer dette projekt giver skal bruges til at styrke og udbygge mulighederne for den varelevering der går til virksomheder og forretningsdrivende.