DK2020

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050, og som viser, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

Kommunerne arbejder med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, C40’s internationale standard ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner. Dermed er DK2020-kommunerne med til at skrive historie i kampen mod klimaforandringer.

Et stærkt partnerskab

De fem regioner har sammen med Kommunernes Landsforening (KL) og Realdania på administrativt niveau indgået en aftale om klimaprojektet "DK2020 - for hele Danmark".

CONCITO agerer fagligt sekretariat og videnspartner for projektet, og den overordnede ambition er at hjælpe alle kommuner med at udvikle klimahandleplaner både inden for CO2-reduktion og klimatilpasning.

 

Her i Midtjylland er Aarhus Kommuner ankerkommuner for DK2020-processen blandt de 19 kommuner i regionen. I et tæt samarbejde mellem KKR Midtjylland og Region Midtjylland tilbydes der sparring, videndeling og networking på tværs af kommunerne, så de vigtige erfaringer og potentielle samarbejdsprojekter på tværs af kommunerne blive delt og udnyttet bedst muligt.

Læs mere her.