Frontløberne sætter grøn omstilling helt i front

Frontløberne er lige nu med til at teste to forskellige CO2-beregnere sammen med syv andre aarhusianske kulturinstitutioner og Aarhus Kommune.

Og det har givet blod på tanden for meget mere fokus på klima og grøn omstilling i organisationen.

”Vi har længe haft et ønske om at kigge på vores klimaregnskab, og med testen af klimaberegnerne er vi nu blevet ”tvunget” til at gå i gang – på den gode måde! For os er det jo faktisk lige så vigtigt som at kigge på foreningens årsregnskab, så det giver mening, at vi også bruger tid og ressourcer på at gå i dybden med vores klimaregnskab,” siger Stine Mygind, Leder af Frontløberne.

Beregningerne skal give overblik over udledninger, som kan stamme fra både energi – og varmeforbrug, men også indkøb af varer til publikumsforplejning eller byggematerialer til scenografier og lignende.

Klimamåned og Zero-emission party

Arbejdet med CO2-beregninger og klimaregnskaber har ikke kun givet Frontløberne adgang til konkrete tal på deres udledninger. Det har også kickstartet en grøn transformation, der lige nu løbes i gang i Frontløbernes interne drift, administration, events og projekter.

Næste grønne skridt tager Frontløberne sammen med medlemmerne.

”Arbejdet med klimaregnskabet har vi taget som en anledning til at igangsætte en række initiativer. Vi har allerede nu taget hul på vores ”klimamåned”, hvor vi både vil kigge indad på vores forening, men også sørge for, at vores medlemmer kommer med på den grønne rejse med de initiativer, der giver mening for dem,” siger Stine Mygind.

Fire grønne handlinger

I løbet af den kommende måned vil Frontløberne løbe fire konkrete grønne handlinger i mål:

 • Dykke ned i sidste års forbrug, så de kan få konkrete tal og visualiseringer frem i deres klimaregnskab

 • Formulere en bæredygtighedsstrategi for drift og administration af Frontløberne

 • Indkalde til et medlemsmøde (husmøde) omkring bæredygtighed, hvor medlemmerne skal pege på, hvilke fokusområder, de kan arbejde med på tværs

 • Arrangere en Zero-emission party

Klimafest er ikke (kun) for sjov

Fjerde punkt på listen, Zero-emission festen, skal være en positiv kickstart af klimaarbejdet.

”Vi synes, det er vigtigt, at vi giver os selv lov til at tage et positivt udgangspunkt i arbejdet med klimaet. For det er lidt tungt at forholde sig til CO2-reduktion, og de dystre udsigter på klimaområdet,” siger Stine Mygind.

Festen er dog ikke kun sjov og ballade. Den er nemlig også en anledning til at lære en masse om, hvordan man tænker klima ind i Frontløberne – og medlemmernes mange projekter.

”Ved at arrangere en fest bliver vi tvunget til at komme med praktiske løsninger – hvad gør vi med musik og lys? Hvad med baren? Hvordan kompenserer vi? Der er så mange små overvejelser, som vi kan lære en hel masse af,” fortæller Stine Mygind.

CO2-beregning i værktøjskassen?

Arbejder du med projektledelse, er budgetlægning og tidsplaner helt sikkert en del af din værktøjskasse.

Men hvad med CO2-beregneren?

Hos Frontløberne ser de en klar tendens, og en øget efterspørgsel på grønne afrapporteringer. Og her kan klimaberegninger hjælpe med at gøre opgaven konkret. 

”Vi ser større krav i afrapporteringen til fonde og tilskudsgivere, om at man forholder sig til bæredygtighed i sit projekt. Klimaberegningen tvinger os i den forbindelse til at være superopmærksomme, og det giver os noget konkret, vi kan forholde os til,” siger hun.

Viden, læring og erfaring

Intentionen er, at arbejdet med klimaregnskabet bliver en løftestang for et stærkere fokus på klima og grøn omstilling i projektarbejdet hos både Frontløberne og deres medlemmer, der til dagligt driver en lang række projekter.

Klimaregnskabet kan nemlig hjælpe med at gøre klimabelastningen i de enkelte projekter synlig og bidrage med viden, læring og erfaring.

”Fremadrettet håber jeg, vi kan bruge klimaberegneren løbende, hver gang vi opstarter og afslutter et projekt, så vi sikrer, at klimahensyn spiller en vigtig rolle i alle vores projekter,” siger Stine Mygind.

 

OM PROJEKTET

Netop nu er otte aarhusianske kulturinstitutioner i fuld gang med at teste to forskellige klimaberegnere i samarbejde med Aarhus Kommune.

De otte testere er:

 • Frontløberne
 • Musikhuset
 • Den Gamle By
 • Voxhall
 • Teateret Svalegangen
 • Aarhus Festuge
 • Ungdomskulturhuset
 • Den selvejende institution Godsbanen

Testen af CO2-beregnerne har til formål at kaste lys over institutionernes udledninger, som kan stamme fra både energi – og varmeforbrug, men også indkøb af varer til publikumsforplejning eller byggematerialer til scenografier og lignende.

De to beregnere der bliver testet er:

Projektet er en del af klimaarbejdet i Aarhus, der, sammen med de mange øvrige indsatser, skal være med til at gøre hele kommunen CO2-neutral.