Ivan Skødt Andersen: ”Det er opløftende at vores samfund afsætter ressourcer til sådan et projekt”

Vi var med da Aarhus’ nye klimasamling mødtes første gang på Dokk1 i september.

Nu har deltagerne igen stukket hovederne sammen, for at dele holdninger og idéer der skal blive til klimaanbefalinger til byrådet i foråret.

Så – hvordan er det egentlig at være med? Og hvad sker der lige nu? Det har vi spurgt Ivan Skødt Andersen om.

Ivan er 66 år, han bor i Mårslet og til dagligt er han Teknik- og Produktionschef SJ Danmark. Og så er han i øjeblikket deltager i klimaborgersamlingen, fordi han så det som en konkret mulighed for at bidrage:

”I min familie – blandt mine børn, svigerbørn og børnebørn taler vi jo om klimaforandringer nærmest hver eneste dag. Så det var en kærkommen henvendelse, da jeg blev spurgt om jeg ville deltage. Og så tænkte jeg ”okay, her er noget konkret, jeg kan bidrage med. Vi kan få snakket om det, og jeg kan være med til at påpege nogle ting og sige min mening!” Så for mig er det en borgerpligt - jeg var overhovedet ikke i tvivl om, om at jeg skulle være med,” siger han.

Fire store emner på skærmen

Efter kickstarten over to dage på Dokk1 i september, mødtes Ivan virtuelt med resten af medlemmerne i klimaborgersamlingen den 8. november.

Her arbejdede de i fem grupper over 3,5 timer med emnerne:

  • Vores kost
  • Ting og sager
  • Energibesparelser
  • Transport og byplanlægning

Dagens opgave var at identificere de udfordringer, som deltagerne mener, er de vigtigste at få løst for at nå i mål med den grønne omstilling af Aarhus.

Ivans gruppe arbejdede med transport og byplanlægning og talte blandt andet om biler i midtbyen, cyklister, kollektiv transport, byplaner hvor man indtænker transport og mobilitet, bæredygtig transport, bæredygtig kollektiv transport og Ivans kæphest: ”godstransport fra en af Nordeuropas største havne, som kører på diesellastbiler hele tiden – det skal jo over på jernbanen!”

Til mødet skulle deltagerne bidrage med deres observationer på de enkelte emner. Der opstod en god dialog i gruppen fortæller Ivan og uddyber:

”Vi kom med hver vores perspektiv og så var det sjovt, når man pludselig fik øjnene op for nogle nye måder at se tingene på – nå ja, det er sgu da også rigtigt!”

Demokratisk eksperiment

Klimaborgersamlingen er sammensat af 34 aarhusianere, der er udvalgt, så de er repræsentative for Aarhusianerne. Og hvordan er det så at være med i et demokratisk eksperiment?

”Det er da sjovt! Det gav mig sådan et lille kick at møde studerende, pensionister, eller hvad man nu er, som har taget stilling til klimakrisen og har en masse gode idéer og en bevidsthed om, at nu skal der fandme ske noget, ikk?” siger Ivan.

Ivan håber, at der kommer noget konkret handling ud af klimaborgersamlingen, og så glæder han sig over, at borgerne får en stemme i klimadebatten.

”Personligt der synes jeg, at det er opløftende at vores samfund afsætter tid og ressourcer til at afvikle en Klimaborgersamling. Det bliver jeg lidt glad for. Vores demokrati fungerer - man tænker på borgerne og lader den enkelte person, gennem et repræsentativt udsnit af alle, få lov til at sige deres mening,” siger Ivan.

 

Klimaborgersamlingens næste møde

Klimaborgersamlingen mødes igen torsdag den 1. december i Frontløbernes lokaler. Her skal grupperne vurdere deres foreløbige indsigter for at komme nærmere de endelige anbefalinger.

Aarhus Kommunes byråd har bedt om løbende at blive orienteret om Klimaborgersamlingens arbejde for at kunne følge processen.

Derfor skal en repræsentant fra hver gruppe kort præsentere deres nuværende arbejde for hhv. Teknisk udvalg og Kulturudvalget ved udgangen af november.

Her får udvalgene mulighed for at give feedback til grupperne og dermed være med til at styrke borgersamlingens tilknytning til byrådet og sikre den tætte dialog mellem politikere og borgere.

 

Første klimaborgersamling i Aarhus

Klimaborgersamlingen er den første af sin slags i Aarhus og består af 34 medlemmer.

Samlingen er et demokratisk eksperiment hvor en repræsentativt udvalgt gruppe af Aarhusianere mødes og diskuterer værdier, temaer og løsninger på konkrete klimaemner.

Ved projektets afslutning bliver klimaborgersamlingens holdninger, forslag og prioriteringer overleveret til byrådet som et konkret borgerdrevet input til arbejdet med den grønne omstilling i kommunen.

Anbefalingerne bliver behandlet og besvaret af byrådet, og resultatet af processen bliver offentliggjort her.

Er du nysgerrig på Klimaborgersamlingen? Så få mere viden om projektet her.

model der beskriver processen for klimaborgersamlingen