Klimakolleger sætter fokus på den klimarigtige arbejdsplads

Som en del af arbejdet med klimaindsatsen i Aarhus, kigger Aarhus Kommune også på sin egen virksomhed. Her er målet at være en CO2-neutral arbejdsplads i 2030.

Det skal ske gennem en lang række indsatser lige fra udskiftning af køretøjer og renovering af bygninger til arbejdet med nye vaner og mindset blandt ledere og medarbejdere. I lyset af det sidste, er klimakollegaprisen i Aarhus Kommune opstået.

"Aarhus Kommunes klimakollegapris uddeles til en medarbejder i kommunen, som på opfindsom vis lykkes med at tænke arbejdet med klimaindsatsen ind i den daglige kerne opgave. Senest gik prisen til Morten Holck Jørgensen, der er skoleleder på Strandskolen i Aarhus Kommune. Sammen med en række andre skoleledere har Morten Holck Jørgensen etableret et nyt bæredygtighedsnetværk med skoleledere fra Lisbjergskolen, Skæring Skole, Ellevangskolen, Sabro-Korsvejsskolen, Beder Skole og Virupskolen," siger klimachef i Aarhus Kommune Henrik Müller.

Børn har klimaviden og bæredygtige ideer  

Siden ledernetværket mødtes første gang i starten af 2020, er det gået hurtigt med at stable initiativer på benene.

Morten Holck Jørgensen har stået i spidsen for at søge Aarhus Kommunes Klimafond om midler, og de syv skoler i bæredygtighedsnetværket har fået bevilliget 375.000 kr. til at udvikle et børneklimatopmøde, hvor børn på tværs af skolerne mødes og deler inspiration til, hvordan vi alle kan reducere CO2-udledningen. 

Skolelederne har kickstartet samarbejdet med en fælles brainstorm og videndeling i væksthuset i Botanisk Have. Her sad skoleledere og medarbejdere på tilskuerpladserne og lyttede, mens eleverne var i front med aktiviteter og idéudvikling.

Det resulterede i en lang liste fra børnene med kloge ideer som vegansk mad og nul plast i kantinen, CO2-party med videns-løb, spis grønt efter sæson, bæredygtig transport til skolen, klimastøttekoncerter med skolebands, små køkkenhaver og solceller på skolernes tage.  

”Arbejdet skal vokse frem fra børnenes perspektiv og med dem som primus motor. Det er fundamentet for de syv skolers bæredygtigheds-ledernetværk. Det, som optager os, er videndeling og handling på børneniveau - og mange af de ting børnene har budt ind med, er ideer som de voksne ikke havde tænkt på. Derfor siger vi: De voksne lytter, børnene taler,” siger Morten Holck Jørgensen.

 

Fakta 

Målet med Klimakollegaprisen er at vise gode eksempler på klimaarbejdet på tværs af arbejdsopgaver og magistratsafdelinger i Aarhus Kommune og at øge opmærksomheden på de mange initiativer, der understøtter arbejdet med klimaudfordringen.  

Prisen uddeles hvert år i forbindelse med Aarhus Kommunes årskonference for Klimaindsatsen