Skoleleder vinder pris for klimaindsats i børnehøjde

Aarhus Kommunes klimakollegapris uddeles til en medarbejder i kommunen, som på opfindsom vis lykkes med at tænke arbejdet med klimaindsatsen ind i den daglige kerne opgave. Senest gik prisen til Morten Holck Jørgensen, der er skoleleder på Strandskolen i Aarhus Kommune. Sammen med en række andre skoleledere har Morten Holck Jørgensen etableret et nyt bæredygtighedsnetværk med skoleledere fra Lisbjergskolen, Skæring Skole, Ellevangskolen, Sabro-Korsvejsskolen, Beder Skole og Virupskolen. 

Fælles for disse skoler er, at klima og bæredygtighed længe har været på dagsordenen, og skolerne er enten verdensmålscertificerede, grøn skole eller UNICEF-rettighedsskoler. Nu vil skolelederne i fællesskab bringe børnenes viden i spil og fokusere bæredygtighedsarbejdet på børneniveau.  

 ”Arbejdet skal vokse frem fra børnenes perspektiv og med dem som primus motor. Det er fundamentet for de syv skolers bæredygtigheds-ledernetværk. Det, som optager os, er videndeling og handling på børneniveau - og mange af de ting børnene har budt ind med, er ideer som de voksne ikke havde tænkt på. Derfor siger vi: De voksne lytter, børnene taler,” siger Morten Holck Jørgensen. 

Børn har klimaviden og bæredygtige ideer  

Siden ledernetværket mødtes første gang i starten af 2020, er det gået hurtigt med at stable initiativer på benene. Morten Holck Jørgensen har stået i spidsen for at søge Aarhus Kommunes Klimafond om midler, og de syv skoler i bæredygtighedsnetværket har fået bevilliget 375.000 kr. til at udvikle et børneklimatopmøde, hvor børn på tværs af skolerne mødes og deler inspiration til, hvordan vi alle kan reducere CO2-udledningen. 

Skolelederne har kickstartet samarbejdet med en fælles brainstorm og videndeling i væksthuset i Botanisk Have. Her sad skoleledere og medarbejdere på tilskuerpladserne og lyttede, mens eleverne var i front med aktiviteter og idéudvikling. Det resulterede i en lang liste fra børnene med kloge ideer som vegansk mad og nul plast i kantinen, CO2-party med videns-løb, spis grønt efter sæson, bæredygtig transport til skolen, klimastøttekoncerter med skolebands, små køkkenhaver og solceller på skolernes tage.  

Planlægger klimatopmøde for børn 

Ideerne skal realiseres i form af et klima-børnetopmøde i efteråret 2022, hvor børnene er del af forberedelser, gennemførelse og opfølgning. Afgørende for beslutningerne på børnetopmødet bliver, at ideerne skal kunne leve dagen efter de er besluttede.

Gode råd til at inddrage børn i indsatsen 

Til andre, der vil arbejde seriøst med den grønne omstilling, har skoleleder Morten Holck Jørgensen to gode råd: 

"Husk børnene - det er det vigtigste, I kan gøre. Langt hen ad vejen kommer de bedste ideer til at arbejde seriøst med klimapåvirkningen fra børnene og de unge. Få dine medarbejdere engageret i arbejdet. Invester i indsatsen. I skal ville det 100 procent."

 

Om årets klimakollegapris 

Målet med Klimakollegaprisen er at vise gode eksempler på klimaarbejdet på tværs af arbejdsopgaver og magistratsafdelinger i Aarhus Kommune og at øge opmærksomheden på de mange initiativer, der understøtter arbejdet med klimaudfordringen.  

Prisen uddeles hvert år i forbindelse med Aarhus Kommunes årskonference for Klimaindsatsen. I år blev den afholdt 16. december og foregik virtuelt. 

Prisen som årets klimakollega uddeles i 2021 for femte gang.