”Spis færre frikadeller og skru op for de solskinsceller”: Børn skabte grøn klimafestival til børn

Bag initiativet stod skolernes ledere, som har skabt et bæredygtighedsnetværk.

Sammen vil de inddrage børn i det pædagogiske arbejde med grøn omstilling - og udvikle bæredygtighed i børnehøjde.

Johanne Metz Mariendal er medlem af Ellevangskolens rettighedsråd og var med til at arrangere Den Grønne Festival – Børn gør en forskel.

På dagen agerede hun og skolekammeraten Vian Shikhu ”grønne reportere” i børnehøjde og oplevede kun god respons:

"Når jeg ser alle børnene, der går rundt her og er så engagerede i at samle affald og arbejde med klima og plastic, er her en god stemning. Jeg synes ellers at børn er sådan ”Åh hvor irriterende, jeg gider ikke det der”, men her går det meget godt," siger hun.

De to grønne reportere talte bl.a. med lærer i 5. klasse på Virupskolen, Mikkel Lykkegaard. For ham fungerede den børnestyrede festival supergodt:

"Dagen har været rigtig godt planlagt. Det er dejligt, når der er skabt en ramme om aktiviteterne og mine 5. klasser kan få lov til bare at undersøge og gå på opdagelse i det," fortalte han.

Også skoleleder Lisanette Qvortrup fra Ellevangskolen, der er blandt de 7 initiativtagere til festivalen, kunne melde om stor tilfredshed:

"At være et fællesskab - ikke bare én men syv skoler sammen og se alle de andre – at se de andre lærere og hvad de har lavet – det har været helt magisk," sagde hun.

Blend en smoothie med cykel-kraft - Klima-escaperoom - Byt til Nyt – et tøjbyttemarked for børn - Plast i Havet – gæt de værste udledere - Affald: Find tre fejl i affaldet - Fremtidstræet: Hvad skal du bruge til et liv som bi?Ideer fra børnenes grønne aktiviteter

Gjorde børnene en forskel?

Det mener skoleleder på Virupskolen Martin Christensen:

"Overskriften var ”Den Grønne festival - Børn gør en forskel”, og det må man sige, de har gjort. De har virkelig gjort en forskel. De har skabt en festival, der sætter et positivt fokus på bæredygtighed i samfundet. Endvidere har de inspireret elever fra mange andre skoler til at leve og tænke mere bæredygtigt i hverdagen, og de har vist andre jævnaldrende, at hvis man har en god idé, så kan den godt blive virkelighed," siger han. 

Projektet virker som et læringsrum for den pædagogiske indsats i dagtilbud, klubber og skoler. Skolernes netværk understøttes derfor også af Børn og Unges pædagogiske afdeling og sekretariatet ift. planlægning og opfølgning, så flere skoler kan dele erfaringer og inspiration fra projektet.

Understøttelsen af Bæredygtighedsnetværket er del af Børn og Unges udvikling og videndeling om klima i børnehøjde.

Udover bæredygtighedsnetværket arbejder Børn og Unge også med andre måder, hvorpå dagtilbud, skoler og UngiAarhus kan understøttes i deres fremadrettede arbejde med at inddrage børn og unge i arbejdet med klima og bæredygtighed.

Det sker bl.a. som led i Børn og Unges igangværende projekt ”Sammen om en bæredygtig fremtid”, der er finansieret af Aarhus Kommunes Klimafond.

Eksempler på Børn og Unges klima- og bæredygtighedsprojekter med pædagogisk twist:

  • Madcyklen i Tranbjerg
    – skal samle erfaringer med grøn transport af mad mellem skolekøkken og dagtilbud

  • Take Back
    – Forsøg, hvor Dan Toy indsamler brugt legetøj i dagtilbud og skaber nyt legetøj

  • Rappe-Skralde ta’r til Ocean Race

 

Fakta      

  • Bæredygtighedsnetværket med Strandskolen, Ellevangskolen, Lisbjerg Skole, Sabro-Korsvejens Skole, Beder Skole, Virupskolen og Skæring Skole har et mål om at skabe et fællesskab, hvor skolerne udveksler erfaringer, ambitioner og udfordringer i bestræbelserne på at lave pædagogiske aktiviteter sammen med børnene, med bæredygtighedsmål for øje.

  • Skolerne samler nu op på erfaringerne og evaluerer den grønne festival med et ønske om, at konceptet kan gentages igen til næste år og på sigt også af/med involvering af andre skoler. 

  • Læs også: Bæredygtighed og klima i børnehøjde i Børn og Unge

 

Kontakt

Vil du vide mere om Bæredygtighedsnetværket og Den grønne festival?
Så kontakt Martin Christensen, der er skoleleder på Virupskolen: martchr@aarhus.dk

Er du nysgerrig på ”Sammen om en bæredygtig fremtid”?
Så kontakt Karen Tambo, programkoordinator for klima og bæredygtighed, ckat@aarhus.dk