Vælg Nyheder

Covid-19 gav Aarhus’ klimaregnskab et positivt resultat

Klimaregnskabet for Aarhus viser en markant nedgang i nettoudledningen af drivhusgasser i 2020. Fal-det skyldes et stort fald i udledningen fra transportsektoren – især vej- og flytrafik - som følge af Covid-19-nedlukningerne. Klimaregnskabet viser derfor nogle af de potentialer samfundet har for at påvirke udledningen af drivhusgasser, hvis man kollektivt ændrer adfærd. De erfaringer vil borgmester og rådmand tage med i tiden efter Covid-19.