Gå til hovedindhold

Hvad er klimaindsatsen?

Her kan du læse mere om klimaindsatsen i Aarhus Kommune.

 • Læs op

Indhold

  I 2008 besluttede byrådet i Aarhus ambitionen om et CO2-neutralt bysamfund i 2030. Siden da har Aarhus Kommune, sammen med virksomheder, organisationer og borgere, arbejdet for at gøre målet til virkelighed og gøre Aarhus både grønnere og bedre.

  Klimaindsatsen i Aarhus er baseret på: 

  • Klimastrategi 2030

   Der sætter rammen for, hvordan Aarhus Kommune som organisation og lokalsamfund skaber et CO2-neutralt samfund frem mod 2030.
  • Klimahandlingsplan 2021-2024

   Der, for fire år ad gangen, sætter retningen for de områder, hvor der skal gøres en særlig indsats for at fremme den grønne omstilling af Aarhus.


  Nysgerrig?

  Aarhus' klimanyhedsbrev
  Få klimahistorier om mennesker, virksomheder, udfordringer og løsninger direkte i din indbakke når du siger ja tak til Aarhus' klimanyhedsbrev. 
  Ja tak - det vil jeg gerne modtage

  Klimadata - se nærmere på tallene
  Hvor langt er vi egentlig? Hvor meget COudleder jeg som indbygger? Og hvor er det, skoen trykker? Få svar på spørgsmålene - og meget andet - i vores database. 
  Send mig videre til klimatallene

  Aarhus' klimaindsats skåret ud i seks stykker
  Aarhus' klimaindsats er inddelt i seks delprogrammer. Få viden om hvad de hver især indeholder herunder. 

  Energi er nævnt 142 gange i kommunens klimahandlingsplan.

  Og med god grund.

  Omstillingen af energisystemet i Aarhus er en højt prioriteret opgave. Og den er nødvendig, for at vi kan lykkes med at omstille til 100 % vedvarende energi.

  Derfor skal arbejdet sikre, at de vigtigste aktører i fremtidens energisystem i fællesskab leverer en omkostningseffektiv og sikker omstilling. Det er også vigtigt at øge produktionen af vedvarende energi, og sætte gang i langsigtede investeringer i grøn teknologi.

  Målet er, at

  • skabe en fossilfri energiproduktion og en bæredygtig omstilling til vedvarende energikilder

  • Aarhus får en stærk position på implementering af teknologier

  • skabe et sammenhængende, digitalt og intelligent energisystem, der effektivt kan understøtte 100 % vedvarende energi i alle sektorer

  • sikre en omkostningseffektiv og rettidig omstilling af energisystemet gennem strategisk energiplanlægning

  Delprogrammet for Energi er forankret i Kredsløb, men arbejdet sker på tværs af Kredsløb, klimaprogrammet, Aarhus Kommune og både private og offentlige aktører indenfor energisektoren.

  Få mere viden i klimaplanen her

  Fremtidens bygninger og arealer skal bruge minimalt med energi, så de kan understøtte et klimavenligt Aarhus med vedvarende energi.

  Derfor skal bygninger og arealer også være en del af løsningen – og være med til at producere energien.

  I klimadelprogrammet byggeri og byudvikling sigtes der efter, at Aarhus i 2030:

  • Har vokset sig større, uden at energiforbruget er vokset

  • Har en markant reduktion i udledning af drivhusgasser fra materialer og aktiviteter til byggeri og byudvikling (70%)

  • Har gennemført forandringer, der sikrer, at jord fra bygge- og anlægsaktiviteter som hovedregel ikke transporteres uden for de bydele, de foregår i (maksimalt 5 km)

  • Er blandt landets førende test- og demonstrationsbyer for klimarigtigt byggeri

  Bygge og anlægsfasen er et af de områder, hvor der udledes en stor mængde drivhusgasser. Derfor skal byggebranchen generelt have en lavere udledning. 

  Det betyder, at der er fokus på at finde modeller for, hvordan bygninger kan opføres med så lille CO2-udledning som muligt og at materialerne kan genbruges, når bygningerne er udtjente. 

  Få mere viden i klimaplanen her

  Transport og mobilitet er kerneområder i et moderne samfund. 

  Samtidigt er transport og mobilitet også en af de større udfordringer i den grønne omstilling.

  Sådan er det også i Aarhus, hvor transporten uden sammenligning er den største bidragyder til udledning af drivhusgasser.

  For at omstille transport- og mobiltetssektoren sigter Aarhus’ klimaindsats blandt andet efter at:

  • Minimere behovet for transport
   På den måde bliver behovet for ny energiproduktion, lager og infrastruktur mindre og omkostningerne derfor mindre

  • Understøtte Teknologiskifte
   For at nå i mål med omstillingen skal benzinbiler skiftes til elbiler. Og fly, skibe og lastbiler skal skifte fossile brændsler ud med nye typer brændsler produceret med vindmøllestrøm

  • Styrke Elektrificering
   El skal være det foretrukne drivmiddel i Aarhus Kommune i 2030. Målsætningen er, at andelen af elbiler i personbilflåden indregistreret i Aarhus skal være 40% i 2030

  Situationen rummer samtidig muligheder for de virksomheder, der arbejder med nye CO2-neutrale transportløsninger i Aarhus Kommune. Det er nemlig ikke kun i Aarhus, at den stigende transport er en udfordring.

  Omstillingen af transport- og mobilitetsområdet er en omfattende opgave. En opgave der også giver en række fordele.

  For eksempel vil skiftet til el skabe en by med meget mindre forurening og støj og dermed øge aarhusianernes sundhed og trivsel.

  Få mere viden i klimaplanen her

  Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det: Aarhus er stadig en industriby.

  Omkring byen blomstrer desuden et aktivt landbrug, og der er ophav til en stærk fødevareklynge, der producerer mad til hele verden.

  Både industrien og landbruget har et stort potentiale for at bidrage til den grønne omstilling.

  Derfor skal klimaindsatsen understøtte en udvikling, hvor brugen af energi og ressourcer minimeres – og byens industri og landbrug producerer uden brug af fossile brændsler.

  Blandt andet gennem:

  • udvikling af nye typer af forretningsmodeller, teknologier og samarbejder

  • genanvendelse af affald og fokus på overskudsvarme som kan komme andre virksomheder eller sektorer til gode

  • fokus på at skabe cirkulære processer inden for industrisektoren

  Derudover stiger behovet for billige råmaterialer og bæredygtige produktionsprocesser. Det giver nye muligheder for at tænke i symbioser i industrisektoren.

  Få mere viden i klimaplanen her

  Den grønne omstilling er en udfordring, der kun kan løses, hvis vi alle bidrager. Vi er alle en del af løsningen.

  For at lykkes er det nødvendigt at skabe et grønt gearskifte sammen med erhvervs-, uddannelses-, kultur-, fritids- og foreningslivet og ikke mindst sammen med de ca. 350.000 mennesker, der bor i Aarhus Kommune.

  Ambitionen er, at Aarhus i 2030 har de mest klimavenlige borgere og virksomheder i Danmark.

  Derfor har Aarhus Omstiller frem mod 2030 fokus på at styrke grønne handlemuligheder for både borgere og virksomheder, så: 

  • Aarhus får en stærk position inden for grøn omstilling sammen med andre førende byer

  • Aarhus udvikler nye teknologier og innovative samarbejdsformer, der understøtter omstillingen til et CO2-neutralt samfund og fordobler eksporten af klimavenlige løsninger

  • Borgere, virksomheder, vidensinstitutioner og græsrødder kan være med til at samle Aarhus om den grønne omstilling

  • Aarhus forbliver en attraktiv by at leve, studere, arbejde og drive forretning i

  Frem til og med 2024 styrker vi bl.a. innovationskraften, partnerskaberne og fundingmulighederne indenfor klima. Ligesom vi udvikler Aarhus som førende innovationsplatform og som test- og demonstrationsby for grønne løsninger

  Få mere viden i klimaplanen her

  Alle skal med i den grønne omstilling.

  Derfor skal Aarhus Kommune, som en af de største arbejdspladser i byen, selvfølgelig også være en CO2-neutral arbejdsplads i 2030.

  Derfor arbejder Aarhus Kommune med at omstille sig som organisation, så:

  • drift af bl.a. bygninger og transportmidler er klimarigtig

  • den grønne omstilling af kommunens kommunale selskaber understøttes bedst muligt

  • indkøb og udbudsarbejdet understøtter og påvirker den grønne omstilling lokalt og internationalt

  • medarbejdere og ledere bliver klimabevidste medspillere

  Udover arbejdet med at skabe konkrete reduktioner, så arbejder Aarhus Kommune også målrettet med at klæde medarbejdere og ledere på, så det er så nemt som muligt at deltage aktivt i den grønne omstilling.

  Derfor er en vigtig del af arbejdet i delprogrammet Klimavenlig arbejdsplads at øge viden og motivation – og at skabe en synlig og nærværende grøn omstilling.

  Få mere viden i klimaplanen her

  Her finder du tidligere udsendte nyhedsbreve om klimaindsatsen i Aarhus.

  2023

  Oktober

  September

  August

  Juni

  Maj

  April

  Marts

  Februar

  2022

  December

  November

  Oktober

  September

  Juni

  Maj

  April

  Januar

  Sidst opdateret: 15. december 2023