Gå til hovedindhold

Ny klimaplan

Aarhus Kommune er i gang med at udvikle en klimaplan, der skal tage det næste skridt henimod at nå målet om et CO2-neutralt bysamfund i 2030. Vi vil gerne have dit input.

Indhold

  Den nye klimaplan skal gælde fra 2025 og bliver i højere grad end tidligere åben for løbende input og nye ideer - vi vil gerne høre fra dig! 

  Målet om, at Aarhus skal være CO2-neutral i 2030, påvirker og involverer os alle. Derfor bliver aarhusianerne inddraget i udviklingen af planen.

  Læs mere om den nye klimaplan nedenfor. Inden længe opdaterer vi med fysiske arrangementer og digitale muligheder for at give input til arbejdet.

  Som kommune og samfund er Aarhus – og resten af verden – ikke lykkedes med at handle tilstrækkeligt på den viden, vi har. Den globale klimakrise har været kendt i mange år, og alligevel er vi stadig langt fra at skabe de forandringer, som er nødvendige for at nedbringe de globale CO2-udledninger. Det er grunden til at Aarhus Kommune har arbejdet med Klima og bæredygtighed som et ’vildt problem’

  Klimaplanen bliver skrevet på baggrund af analyser og erfaringer fra kommunens klimaindsats indtil nu og vil basere sig på ideer og input fra virksomheder, civilsamfund og borgere inden byrådet vedtager planen forventeligt i december 2024. 

  Den kommende plan vil i endnu højere grad tage fat på CO2-udledninger ude hos virksomheder og civilsamfund, fx varetransport, energi, affald, industri og landbrug.

  Derudover vil den nye klimaplan for alvor tage fat på de CO2-udledninger, der ligger uden for kommunegrænsen som konsekvensen af vores forbrug.

  Aarhusianernes forbrug udleder nemlig ca. 3 gange så meget CO2 uden for kommunegrænsen som indenfor. 

  I samarbejde med borgere og virksomheder i Aarhus Kommune er det lykkedes at halvere lidt mere end halvdelen af udledningerne. Der er sket store reduktioner ved at omstille fjernvarmeforsyningen fra kul til biomasse, omfattende energieffektiviseringer af offentlige bygninger og elektrificering af busserne i Aarhus. Klimaplanen handler om, hvordan vi kommer det næste skridt. 

  Se konkrete tal for CO2-udledningen i Aarhus her.

  Den eksisterende klimaplan går til og med 2024. Den nye klimaplan tager over fra 2025 og varer til og med 2030, men den politiske behandling vil ske i 2024, så det er nu byrådet har brug for dine ideer. 

  Rigtigt mange aarhusianere vil gerne gøre mere for klimaet. Her kan du læse mere om hvad du selv kan gøre.

   

  Danskernes forbrug udleder mellem 3 og 4 gange så meget CO2 som vi må, hvis verden skal holde sig under 1.5 grader C. De største udledninger fra den enkeltes forbrug er transport, fødevarer og energi. Derfor kan den enkelte gøre meget mere.

   

  Er du nysgerrig for at se, hvad aarhusianerne mener, hvad de allerede gør, og hvad de gerne ville? Så læs mere om borgernes holdninger og adfærd om klima her.  

  Aarhus Kommunes klimastrategi tager ansvar for den udledning, der sker inden for kommunegrænsen for kommunen som koncern såvel som de borgere og virksomheder, der har til huse her.  

  Kommunen ser også på de forbrugsbaserede udledninger – dvs. de udledninger, der kommer fra efterspørgsel og forbrug i Aarhus Kommune, men som udledes i andre kommuner eller helt andre lande. Det kan være bygninger i Aarhus, hvor cementen kommer fra Aalborg, eller biler, der kører i Aarhus Kommune, men er produceret i andre lande.  

  Aarhus har haft til målsætning af blive CO2-neutral som bysamfund siden 2008. I dag samarbejder alle danske kommuner med CONCITO i netværket i DK2020, som er blevet omdøbt til Klimaalliancen. Her samarbejder kommunerne med regionerne og på tværs af de administrative grænser.  

  Aarhus Kommune er også en del af flere internationale netværk, hvor vi lærer en masse og også demonstrerer, hvilke løsninger vi har i kommunen. Det handler blandt andet om Eurocities, ICLEI og EU's bymission.

  Du kan læse mere om bymissionen eller 100byer her.

  Sidst opdateret: 10. november 2023