Gå til hovedindhold

En del af løsningen

Aarhus Kommune vil sikre, at det bliver lettere for virksomheder og borgere at handle klimabevidst - at blive en del af løsningen frem for en del af problemet. Læs mere om indsatsen her.

 • Læs op

Indhold

  Vi kan ikke blive ved med at ødelægge vores eget hjem.

  Udledningen af klimagasser, forbrug af naturens ressourcer og ødelæggelse af naturlige habitater har nu taget et omfang, hvor skaderne ikke kan forhindres eller rulles tilbage.

  Hvis vi ikke ændrer adfærd eller teknologi, kommer forandringerne til at blive voldsomme for de kommende generationer.

  Selv om vi i en by som Aarhus kun har 350.000 af jordens knap otte milliarder indbyggere, betyder det noget, hvordan vi handler. Vi er en del af løsningen.

  Det er afgørende, hvordan vi indretter vores bysamfund, så vi stopper udledningen af drivhusgasser, forbedrer naturens rigdom og udnytter jordens ressourcer langt bedre.

  Hvis nogen kan finde frem til, hvordan vi letter vores tryk på jordens ressourcer og finder en vej til at have et godt og moderne liv på en bæredygtig måde, så er det os.

  Aarhus har den rette størrelse til at prøve nye idéer af. Vi har et højt vidensniveau, en lav gennemsnitsalder og nogle af verdens førende virksomheder inden for grøn teknologi. Derfor skal Aarhus samles om at stoppe med at være en del af klodens problem. Vi vil være en del af løsningen.

  Vi er allerede i fuld gang.

  Vi sorterer affald og genbruger mere, så færre ressourcer forsvinder ind i de store ovne på forbrændingsanlægget. Vi har også standset tilbagegangen af naturområder i kommunen, og skovarealet er på vej op.

  Aarhus Kommune har de seneste 10 år arbejdet målrettet på at gøre Aarhus CO2-neutral i 2030. Det er lykkedes at fjerne halvdelen af udledningen gennem en omlægning af vores energiforsyning til biobrændsler. Men vi er ikke i mål endnu.

  De næste skridt kræver en stor omstilling af vores teknologi og adfærd – særligt inden for transport og energiforbrug. Inden for de næste ti år skal vi finde ud af, hvordan vi får de hundredetusindvis af biler og lastbiler på vores veje til at køre på noget andet end benzin og diesel.

  Vi skal finde energi fra nye kilder, som er helt grønne. Altså kilder, hvor vi ikke brænder noget af, eller hvor vi bliver i stand til at opfange drivhusgasserne fra skorstenene.

  Vi skal spare endnu mere på den grønne energi, som er en værdifuld ressource.

  Vi skal bygge videre på byen med bæredygtige materialer, der ikke sætter sorte aftryk uden for kommunen. Vi skal opfinde dyrkningsmetoder og fødevarer, der skåner miljøet og skåner naturen med færre sprøjtemidler.

  Opgaven er ikke alene Aarhus Kommunes. Aarhus Kommune er en del af løsningen, men kun en del.

  I Aarhus skal alle virksomheder være med til at finde løsninger.

  Det kan være i produkterne eller i markedet. Virksomhederne skal efterspørge nye idéer fra deres underleverandører og give medarbejderne mulighed for at blive en del af løsningen.

  Det samme gælder den enkelte aarhusianer.

  Vi er godt i gang. Vi er blevet mere energibevidste, vi sparer på plastikposerne, vi orienterer os mod økologi og vi er flittige til at sortere affald og give væk til genbrug frem for at smide væk.

  Men lad det stå helt klart: Den belastning, hver enkel aarhusianer er på vores økosystemer, er stadig alt alt for høj.

  Aarhus Kommune vil sikre, at det bliver lettere for virksomheder og borgere at handle rigtigt. At blive en del af løsningen frem for en del af problemet. Det skal være en fælles indsats. Et fælles håndslag på, at vi vil gøre en forskel og være en del af løsningen.

  Sidst opdateret: 10. november 2023