Gå til hovedindhold

Industritilsyn hjælper virksomheder med at blive grønnere

Hver dag smøger Henning Hansen og resten af tilsynsfolkene i Aarhus Kommune ærmerne op for at inspirere og hjælpe lokale virksomheder med den grønne omstilling. Tag klimabrillerne på og kom med på tilsyn

Indhold

  Som så mange gange før svinger Henning Hansen tilsynstasken over skulderen. Han går forbi det store springvand og videre gennem den lyse foyer, der udgør indgangspartiet til Johnson Controls i Højbjerg.

  Som tilsynsmedarbejder hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune besøger Henning Hansen jævnligt Johnson Controls og mange andre industrivirksomheder i sit daglige virke.

  Faktisk har han ført tilsyn med Johnson Controls siden 1991.

  ”Vi tilsynsmedarbejdere har en rigtig god dialog med industrivirksomhederne i Aarhus Kommune. Selvom vi er en myndighed, der skal sørge for at virksomhederne overholder lovkravene, så er den feedback, der kommer fra virksomhederne selv, at de er glade og tilfredse med dialogen og samarbejdet,” siger Henning Hansen.

  Netop det gode samarbejde er yderst vigtigt. Ikke mindst når det gælder Aarhus Kommunes målsætning om at være CO2-neutral i 2030, som kræver en bred omstilling af hele kommunen, dens borgere og virksomheder – på tværs af sektorer.

  Det betyder, at der alene på industri- og landbrugsområdet skal spares 39,500 tons CO2 og det er netop den besparelse, Henning og hans kollegaer er i færd med sikre. Som noget nyt er klima og grøn omstilling nemlig blevet en fast del af Henning og kollegaernes værktøjskasse.

   

  Klima med på tilsyn

  Henning og hans kollegaer i Teknik og Miljø har hånd i hanke med cirka 630 virksomheder i Aarhus Kommune, som de fører tilsyn med for at sikre, at virksomhederne overholder Miljøbeskyttelsesloven.

  Det er dog ikke et helt almindeligt tilsyn, Henning skal udføre hos Johnson Controls i dag. Han er nemlig på klimatilsyn – et af de særlige kampagnetilsyn, der skal sikre fokus på bæredygtighed og klima ude hos de lokale virksomheder.

  Under armen har han derfor en række værktøjer om blandt andet affaldsforebyggelse, CO2-reduktion og cirkulær økonomi.

   

  Støtter virksomheder i deres grønne omstilling

  Formålet med det grønne kampagnetilsyn er at støtte virksomheden i deres grønne omstilling. Først som en kampagne og derefter som en integreret del af de almindelige tilsyn.

  Helt konkret hjælper Henning og kollegaerne virksomhederne med at skabe overblik over deres ressourcer – og ressourcespild.

  Arbejdet hjælper med at sætte fokus på affaldsminimering og derved mulige økonomiske besparelser, ligesom det sætter spot på, hvordan virksomheden minimerer sin CO2-udledning og får en grønnere profil.

  ”Vi kommer ikke med konkrete løsninger til virksomhederne, men vi er behjælpelige med at sætte fokus på nogle forbedringspotentialer og hjælpe dem til selv at skabe overblik og sammenhæng og tilbyde dem nogle værktøjer,” fortæller Henning Hansen og fortsætter:

  ”Det er eksempelvis beregningsmodeller og regneark, der viser, hvilket CO2-aftryk der knytter sig til virksomhedens energiforbrug og forbrug af råvarer samt genererede affaldsmængder, som dermed kan indikere potentiale for mulige CO2-reduktioner. Det kan også være beregningsmodeller, der hjælper med at undersøge mulighederne for at etablere solceller på virksomhedens tagflader – og hvor stor en mængde solenergi, der potentielt vil kunne frembringes.”

   

  Nøgletal der skaber overblik

  Tilbage på tilsynet møder Henning Kirsten Rytter i foyeren. Kirsten Rytter er HSE-specialist (Health, Safety og Environment) hos Johnson Controls.

  Johnson Controls har siden 1885 specialiseret sig i alt indenfor salg og servicering af køle-, fryse- og varmepumpeanlæg. Virksomheden er koncentreret omkring fabrikken i Holme, hvor produktion, udvikling og salg er samlet.

  Johnson Controls er allerede i gang med at omstille sig, og derfor er Henning Hansens vigtigste opgave at hjælpe virksomheden bedst muligt videre på deres grønne rejse.

  ”Jeg synes, at det er dejligt også at få noget inspiration og rart at have en dialog, der ikke kun har fokus på lovkrav og godkendelser,” fortæller Kirsten Rytter.

  En af de ting som Henning og Kirsten kigger på, er virksomhedens nøgletal. Nøgletallene kan nemlig være med til at give virksomheden det nødvendige overblik, der kan føre til store forandringer – ikke kun på bundlinjen, men også i forhold til CO2-reduktioner og affaldsminimering.

  ”Vores opgave er langt hen ad vejen at stille spørgsmål, og så er det virksomheden selv, der finder de gode svar og løsninger. Og de rigtige spørgsmål kan afføde store forandringer,” fortæller Henning Hansen.

   

  Formidling med grønt potentiale

  Selvom nøgletallene ofte taler for sig selv, så er det ifølge Henning Hansen også vigtigt at give virksomheden en fornemmelse af proportionerne.

  Det gør han blandt andet ved at holde virksomhedens energiforbrug op imod et tilsvarende antal husstandes – for at give et konkret eksempel, som er nemmere at forholde sig til.

  Han fortæller også, til alles store overraskelse, at 1 kg papir koster ca. lige så meget CO2 at producere som 1 kg stål, og at det koster intet mindre end ca. 21 kg CO2 at producere 1 kg tekstil.

  På den måde består en stor del af Henning Hansens opgave i at formidle viden og værktøjer, som kan hjælpe virksomhederne videre i den grønne omstilling.

  Det bliver taget rigtig godt imod ude hos virksomhederne, og Henning Hansen fortæller også, at virksomhederne i flere tilfælde også selv henvender sig til ham, når der stilles nye krav til dem, som de gerne vil være på forkant med.

   

  Godt samarbejde og brugbare værktøjer

  Det er det første kampagnetilsyn som Kirsten Rytter er med til på Johnson Controls. Andre tilsyn har været med fokus op mod en miljøgodkendelse, så at snakke om klima og cirkulær økonomi er en ny type af dialog at have med kommunen.

  Hun fremhæver især, at det er det allerede eksisterende gode samarbejde, som virksomheden har med kommunen, der er med til at gøre dialogen lettere.

  ”Det samarbejde jeg har med Henning har kun været positivt, og det bliver kun mere positivt. Jeg føler ikke, at det er noget han kommer og trækker ned over hovedet på os, men mere som en fremstrakt hånd – at her også er noget som I, i kommunen, kan hjælpe med,” siger Kirsten Rytter.  

  Ved tilsynets afslutning har Kirsten Rytter og Johnson Controls fået flere forskellige modeller at kunne arbejde videre med og forslag til, hvordan virksomheden kan fortsætte deres grønne rejse.

  Det er særligt med fokus på energibesparelser, affaldsforebyggelse, CO2-reduktion og cirkulær økonomi.

  ”Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi vil bruge nogle af de modeller, vi har fået til at komme videre med. Så kan det godt være, at de bliver tilpasset lidt undervejs, til det der passer bedre til vores behov, men det er jo rigtig dejligt at få nogle værktøjer til at starte med. Så kan man komme i gang i stedet for at skulle ud og finde modellerne,” fortæller Kirsten Rytter.    

   

  En del af kerneopgaven

  Tilsynstasken er nu tom efter dagens besøg hos Johnson Controls, og Henning Hansen kan sætte flueben ved endnu et veloverstået kampagnetilsyn. Nu mangler han bare at udarbejde en færdig rapport til virksomheden, som senere offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside. Rapporten kan virksomheden også med fordel vælge at bruge i deres videre arbejde med grøn omstilling.

  På parkeringspladsen foran Johnson Controls hovedindgang gør han status:

  ”Når man har den form for dialog, så er det med til at højne samarbejdet. Og det er vigtigt for at kunne komme i mål med den grønne omstilling,” afslutter han.

  Sidst opdateret: 9. november 2023