Gå til hovedindhold

Klimaborgersamlingen har sat det sidste punktum

Klimaborgersamlingen lagde i weekenden sidste hånd på dens anbefalinger, der skal præsenteres for Aarhus Byråd i marts. Anbefalingerne er blevet til gennem en længere proces, styret af Teknologirådet. Du får mulighed for at høre resultatet, når Sara Kaldal og de øvrige deltagere præsenterer anbefalingerne den 9. marts i Rådhushallen.

Indhold

  ”Når vi går herfra i dag, så ved vi, hvad Aarhus Klimaborgersamling har leveret af anbefalinger” indleder Mark Hessellund Beanland, da Klimaborgersamlingen mødtes for sidste gang lørdag den 28. januar. Mark Hessellund Beanland er seniorprojektleder i Teknologirådet og har haft ansvar for at lede Klimaborgersamlingen godt igennem forløbet.

  Mark Hessellund Beanland, seniorprojektleder, Teknologirådet

  Processen kort fortalt

  I Aarhus’ Klimaborgersamling har deltagerne arbejdet i fem grupper med emnerne: kostvaner, forbrug af ting og sager, energibesparelser og to grupper arbejdede med mobilitet. Grupperne har i løbet af de fem mødegange arbejdet med at udvikle deres anbefalinger ved at belyse dem ud fra velafprøvet metode.

  Vi har tilrettelagt et forløb med en række samlinger, hvor borgerne bliver introduceret til emnerne, får noget inputs fra eksperter, og så skal de igennem en række sessioner arbejde med at finde frem til, hvad de synes, vil være de rigtig gode løsninger.” forklarer Mark Hessellund og fortsætter:

  ”Emnerne bliver bearbejdet gennem det, vi kalder en OVA-metode – vi beder deltagerne om først at forholde sig til nogle problemstillinger som neutrale observationer, så beder vi dem i næste fase om at forholde sig til nogle vurderinger; hvad er deres fortolkning af problemstillingen? Og til sidst formulerer deltagerne deres anbefalinger.”

  OVA-metoden i Saras gruppe

  I Sara Kaldals gruppe har de arbejdet med mobilitet – og specifikt cyklisme og biltransport i midtbyen. Her fortæller Sara, om nogle af de observationer, vurderinger og anbefalinger, gruppen har diskuteret.

  Sara Kaldal, 22 år, Nørreport

  Hvilke udfordringer har I observeret i din gruppe?
  ”Vi synes, der er alt for mange biler i midtbyen, og dem vil vi gerne have ud for at nå målet om at få CO2-niveauet ned her i Aarhus! Og så har vi haft fokus på cyklisme, fordi vi synes, der skal være et alternativ til biler.”

  Hvad vurderer I, årsagen er?
  ”Vi har snakket om, at det til tider er rigtig upraktisk og rigtig trælst - sagt på jysk - at vælge cyklen frem for bilen bl.a. på grund af vejrforholdene, men også på grund af sikkerhed og tilgængelig cykelparkering og sikker cykelparkering for den sags skyld. Og så har vi snakket om, at man i oplandet færdes på veje, der primært er tiltænkt biler, og hvor der ikke i lige så høj grad er tænkt på, at der også skal være cykler.”

  Hvad anbefaler i at gøre?
  ”I vores gruppe har vi lavet rigtig mange anbefalinger – jeg tror, vi er oppe på 9-10 stykker! Deriblandt er der sådan noget som, at vi anbefaler flere, oplyste veje og cykelstier i oplandet. Vi har også snakket om at få bedre cykelparkeringsmuligheder i midtbyen, og det kan blandt andet være på bekostning af parkering til biler. Vi vil også gerne fremme, at cykler har nemmere ved at komme frem – lige nu er der stor prioritering af biler i vejkrydsene, og det ønsker vi skal tippes en smule, så det bliver nemmere for cyklister og gående.”

  Hvordan har det været at være med i Aarhus’ Klimaborgersamling?
  ”Det har været rigtig fedt at være med i Klimaborgersamlingen. Til tider har det da også været lidt svært at sidde i grupper med mennesker, hvor vi er meget forskellige og vi har mange forskellige holdninger og oplevelser med i bagagen. Men det er helt klart også en af styrkerne – at vi netop ikke er ens og bringer noget forskelligt til bordet.”

  Hør Klimaborgersamlingen præsentere for byrådet

  Før Klimaborgersamlingen kunne sætte det sidste punktum på dens anbefalinger, skulle alle gruppernes forslag til afstemning. En anbefaling tæller nemlig først som en endelig anbefaling fra Klimaborgersamlingen, hvis over 70 % af de fremmødte er enige om, at anbefalingen skal overleveres til byrådet.

  Torsdag den 9. marts vil repræsentanter fra hver gruppe præsentere Klimaborgersamlingens anbefalinger indenfor overskrifterne:

  • Kost
   12 anbefalinger
  • Forbrug af ting og sager
   9 anbefalinger
  • Energibesparelser
   5 anbefalinger
  • Mobilitet (cyklisme og biler i midtbyen)
   8 anbefalinger
  • Mobilitet (kollektiv transport og fritids-og ærindekørsel)
   10 anbefalinger

  Efter præsentationen vil politikerne få mulighed for at diskutere anbefalingerne. Mødet afvikles som et åbent møde, hvor alle er velkomne til at komme og høre præsentationen og stille spørgsmål til politikerne.

  Præsentationen af anbefalingerne foregår på Aarhus Rådhus – i Rådhushallen kl. 16.00 - 18.00 – pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.

  Anbefalingerne vil blive indstillet til politisk behandling i Aarhus Byråd i løbet af foråret 2023.

  Sidst opdateret: 9. november 2023