Gå til hovedindhold

Langenæskirken er grøn kirke

I Aarhus pibler det frem med grønne skud på kortet over Grønne Kirker – og i netværket er der på landsplan 335 kirker, der har meldt sig under den grønne fane. Kirke- og kulturmedarbejder Jenny Thaysen Kjær fortæller om Langenæskirkens grønne tiltag.

 • Læs op

Indhold

  Grøn Kirke er et netværk af kirker og kirkelige organisationer, som prioriterer arbejdet med klima- og miljøhensyn i hverdagen. De grønne kirker skal med det kirkelige udgangspunkt være med til at inspirere kirkens brugere til at tage et medansvar for de klima- og miljøudfordringer, verden står overfor. Den opgave fandt Langenæskirken oplagt at tage på sig og blev derfor en grøn kirke i 2019.

  ”Vi tænker, at som kirke er det oplagt at være bannerfører for alt det skabte – vi skal værne om det og have omsorg for det.” fortæller Kirke- og kulturmedarbejder Jenny Thaysen Kjær.

  Hos Langenæskirken er det at være Grøn Kirke både noget der gennemsyrer den måde, de driver kirken på og de aktiviteter, de sætter i søen. ”Vi er opmærksomme på vores ressourceforbrug i Langenæskirken – vi bruger det, vi har og køber mindst muligt nyt,” understreger Jenny.

  Fra gold græsplæne til indbydende blomsterhav

  Fælles for mange danske kirker er, at de er i besiddelse af store arealer, og faktisk er folkekirken i dag Danmarks tredje største jordbesidder. Hos Langenæskirken har de valgt, at de omkringliggende grønne arealer skal gøre endnu mere gavn for både insekter og beboerne i området ”Vi havde sådan en hel bar græsplæne, som vi nu har navngivet kirkefælleden – vi brugte den før i tiden kun til Sankt Hans. Vi har nu indrettet den med tre områder, hvor vi har blomsterengsbede, og vi har lavet et langbord på 10 meter, hvor alle kan komme og sidde og nyde deres mad i naturen” fortæller Jenny.

  Indvielse af langbordet på Kirkefælleden

  Langenæskirken vil være endnu grønnere

  At blive en Grøn Kirke kræver, at kirken arbejder med mindst 25 punkter på en tjekliste med 48 punkter. Langenæskirken har sat deres 25 krydser, hvor indsatserne omkring etableringen af blomsterengen på kirkefælleden og fokus på ressourceforbruget tæller med, og vil gerne gøre endnu mere i fremtiden. Hos Langenæskirken har det et konkret ønske om at energioptimere deres arbejdsplads: ”Vi har en drøm om, at når vi engang skal have skiftet taget på sognegården, at vi så kan få lov til at sætte solceller op.” slutter Jenny.

  Kommende grønne aktiviteter i og omkring Langenæskirken:

  18. april: Spis - spil – sammen: fællesspisning med grøn mad.
  Langenæskirken har fællesspisninger en gang om måneden og de er åbne for alle. https://www.facebook.com/events/1820643584962640/1921417068218624/

  23. maj: Spis - spil - sammen

  13. juni: poetisk byvandring med Arternes Aarhus og digter Rasmus Nikolajsen i anledning af LiteraturXchange: https://www.facebook.com/events/129404047486249

  14. - 17. september: Langenæs kulturfestival: AFTRYK https://www.facebook.com/langenaeskulturfestival

  Fakta

  De grønne kirker ønsker:

  1. At fremme og fastholde et grønt engagement og ændret adfærd i en mere klimaansvarlig og bæredygtig retning blandt kirker, kirkelige organisationer, kirkegårde, kristne skoler og kirkelige grupper.
  2. Bidrage til viden om og fokus (også teologisk) på de globale klimaforandringer og miljøudfordringer, og årsagerne hertil
  3. Være en relevant aktør både blandt kirker og grønne organisationer. Dvs. at Grøn Kirke søger at bidrage til relevante problemstillinger omkring klima og miljø, som er nyttige både for kirker og andre organisationer.